kirjansidonta   Kurssilla perehdytään kirjansidontaan taiteenlajina
   ja tutustutaan kirjansitojan ammattiin.
   Sidotaan käsin kirjoja, josta yksi voi olla
   kahden lukuvuoden portfolioista koottu kokonaisuus.
   Kirjansidontaa voi käyttää hyödyksi myös lopputyön
   portfolion sitomiseen.