esittely


Graafinen suunnittelu liittyy visuaaliseen viestintään. Tilasuunnitteluun kuuluu arkkitehtuuri ja sisätiloista joko sisutus- tai näyttely tai installaatioiden suunnittelu.
Tavoitteena on kehittää omaa ilmaisua, ideointikykyä, luovuutta, teknistä osaamisesta, oppia ymmärtämään graafisen ja tilasuunnittelun sekä yleisesti kuvataiteen ilmenemismuotoja. 
Jokaisesta kurssista työstetään portfolio johon luonnostellaan, kerätään taustamateriaalia ja kuvataan taiteellinen prosessi.
Oman tekemisen kautta opitaan  lukemaan ympäristön kuvakieltä.
Tekniikkana on pääasiassa piirustus ja maalaus sekä painografiikka. Myös valokuvaa käytetään suunnittelun osana tai toteutuksena. Myös animaatio voi kuulua osana toteutusta. Sarjakuva, kuvitus ja kuvakertomukset kuuluvat kurssien sisältöihin. Kalligrafia ja typografia liittyvät kirjoituksen eri visualisointimuotoihin. Kirjoitus ja kuva kuuluvat oleellisesti yhteen useissa graafisissa tuotteissa kuten julisteissa, lehden taitoissa, levyn kansissa jne.
Tietotekniikkaa käytetään kuvanmuokkaukseen, taittoon ja halutessa piirtämiseen.
Lopputulos voi olla graafinen painotuote, itsenäinen taideteos tai molempia.

Tilasuunnittelu liittyy sekä arkkitehtuuriin ja sisustukseen että lavastus- ja näyttelysuunnitteluun. Arkkitehtuurissa suunnitellaan omakotitalo sisutuksineen. Lavastustaiteen kurssi voi olla pöytäteatteri,  todellisen teatterin lavastuksen suunnittelu, animaatio tai varjokuvaesitys. Ympäristödokumentointikurssista toteutetaan näyttely.

Joitain kursseja voidaan toteuttaa ulkopuolisena tilaustyönä tai osana koulun yhteisiä projekteja.

Koti- ja ulkomaanmatkat toteutetaan näyttelymatkoina ja/ tai opintomatkoina.